title image

Tryskání

Tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem jemných částic (abrazivní částice). Nejvíce se jako abrazivum používají pro tvrdé materiály ocelové broky, křemičitý písek, korund, ocelová drť, drť z bílé litiny či struska.

Z výše uvedených abrazivních materiálů používáme výhradně křemičitý písek.  

Základní stupně očištění povrchu podle ČSN EN ISO 8501-1 

  • Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
  • Sa 2,5 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
  • Sa 2 - Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.
  • St 2 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.
  • St 3 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.